Zamawianie Taxi z komputera (program dla biur, firm, hoteli - klientów firm Taxi)

Wstęp

We wrześniu 2009 roku powstał kolejny produkt przeznaczony dla firm Taxi, przede wszystkim dla firm używających oprogramowania OPST firmy Radiss. Program „Zamawianie Taxi” zwany dalej w skrócie SMS2OPST składa się z następujących elementów:

  • oprogramowanie na serwerze internetowym, które ma za zadanie przyjmować zlecenia klientów i przesyłać je dalej do systemu obsługi zleceń taxi
  • oprogramowanie u klienta - program dla Windows (możliwa jest też praca na Linuksie, w razie takiej potrzeby prosimy o kontakt), który pozwala użytkownikom na wpisanie niezbędnych danych i wysłanie zamówienia taksówki. Reszta danych jest uzupełniana odpowiednio w zależności od tego, jaki klient używa program (np. hotel wpisze tylko nazwisko klienta, a jeśli tego nie zrobi, to w zamówieniu pojawi się słowo „recepcja”).
  • oprogramowanie aktywacyjne - aplikacja pozwalająca na ustalenie dla każdego klienta osobno, jakie dane użytkownik może wpisać i jakie informacje pojawią się, jeśli pozostawi dane pole puste. W tym programie można także usuwać z serwera dane każdego klienta z osobna (co natychmiast uniemożliwi mu wzywanie taksówek).

Do działania programów niezbędny jest system operacyjny Microsoft Windows (2000, XP, Vista lub 7) z zainstalowanym pakietem .NET Framework 2.0 SP1. Pakiet można pobrać ze strony Microsoft:

Schemat działania systemu:

  1. Szef firmy Taxi decyduje o umożliwieniu klientowi dostępu do systemu. Uruchamia program aktywacyjny i wpisuje doń nazwę klienta, dane, jakie mają pojawić się, jeśli użytkownik nic nie wpisze, ustala, które pola użytkownik może wpisywać, a które nie. Po wypełnieniu formularza akceptuje go i tworzone są dane aktywacyjne. W tym momencie także użytkownik jest także dodawany do serwera internetowego (serwer zabezpieczony jest hasłami indywidualnie dla każdego użytkownika).
  2. Dane aktywacyjne są dostarczane do klienta (np. w postaci emaila). Dane te to zwykły tekst (nie ma więc obawy, że email zostanie odrzucony przez serwery pocztowe),
  3. Klient aktywuje program. Program uruchomiony pierwszy raz wyświetla jedynie okno pozwalające na wpisanie danych aktywacyjnych (albo np. przeciągnięcie tekstu aktywacji myszką z programu emailowego do programu SMS2OPST).
  4. Po prawidłowej aktywacji program pozwala klentowi na wzywanie taksówek.

Program aktywujący

Program aktywujący dostarczany jest w postaci pakietu instalacyjnego Aktywator.msi Po instalacji należy wpisać dane serwera internetowego (adres, URL aplikacji, nazwę i hasło użytkownika mającego prawo zapisu pliku .htpasswd, ścieżkę do pliku .htpasswd) do pliku Aktywator.exe.config. Uwaga: program przygotowany na zamówienie ma już te parametry ustawione w pliku instalacyjnym i program aktywujący jest gotów do pracy natychmiast po zainstalowaniu. Po instalacji na pulpicie jest umieszczany skrót Zamawianie Taxi - Aktywator. W menu Start - Wszystkie programy tworzony jest katalog PTJA - Zamawianie Taxi, a w nim skrót Aktywator. Program aktywujący można uruchomić przy pomocy dowolnie wybranego skrótu. Program instalowany jest w katalogu PTJA\SMS2OPST-Aktywator w katalogu programów systemu Windows (typowo: w c:\Program Files\PTJA\SMS2OPST-Aktywator)

Uwaga: program komunikuje się z serwerem internetowym wywołując dwa inne programy zewnętrzne (htpasswd.exe i pscp.exe) w celu pobrania i modyfikacji plików z hasłami. Całkowicie prawidłowe jest pojawianie się i znikanie okien linii komend (czarnych, bez żadnych napisów w nich) i konieczność oczekiwania nawet parudziesięciu sekund po ich wywołaniu (gdy pobierana jest lista użytkowników z serwera lub gdy lista jest uaktualniania po dodaniu nowego klienta.

Szczegółowy opis Aktywatora

Program u klienta

Zrzut ekranu

Tu możesz pobrać instrukcję programu w formacie PDF.

Program „Zamawianie Taxi” dostarczany jest w postaci pakietu instalacyjnego ZamawianieTaxi.msi. Program po zainstalowaniu nie wymaga żadnej konfiguracji, a jedynie należy wpisać dane aktywacyjne przy pierwszym uruchomieniu. Dane aktywacyjne można podać na jeden z trzech sposobów: wklejając tekst zawierający dane aktywacyjne do pola tekstowego okna, które wyświetlane jest po pierwszym uruchomieniu programu przeciągając przy pomocy myszki tekst zawierający dane aktywacyjne do okna przeciągając przy pomocy myszki plik zawierający dane aktywacyjne do okna

Po instalacji na pulpicie jest umieszczany skrót Zamawianie Taxi. W menu Start - Wszystkie programy tworzony jest katalog PTJA - Zamawianie Taxi, a w nim skrót Zamawianie Taxi. Program aktywujący można uruchomić przy pomocy dowolnie wybranego skrótu. Program instalowany jest w katalogu PTJA\SMS2OPST w katalogu programów systemu Windows (typowo: w c:\Program Files\PTJA\SMS2OPST)

Program oczekujący na aktywację

Dokumentacja techniczna

Kliknij tu, aby przejść do strony z dokumentacją techniczną.

 
sms2opst_-_zamawianie_taxi.txt · ostatnio zmienione: 2010/05/27 23:22 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki Made on Mac