Program aktywujący "Aktywator"

Tu możesz pobrać instrukcję programu w formacie PDF.

Po uruchomieniu programu pojawi się okno z listą uzytkowników pobraną z serwera. W tym oknie można usunąć dane wybranego użytkownika lub dodać do systemu nowego.

Okno z listą użytkowników systemu

Jeśli nie uda się odczytać listy z serwera pojawi się komunikat:

Błąd, gdy nie uda się odczytać danych z serwera

Po wciśnięciu klawisza „Dodaj” zostanie wyświetlone okno konfiguracji użytkownika.

Okno dodawania nowego klienta

Do wypełnienia są cztery kolumny w sześciu rzędach. Kolumny opisują:

 • możliwość zmiany danego pola przez użytkownika podczas zamawiania taksówki
 • ustalenie czy do zawartości wybranego pola wpisanej przez użytkownika podczas zamawiania taksówki ma zostać dodawany tekst
 • wartość, która jest doklejana przed wartością wpisaną przez użytkownika, jeśli w sąsiedniej kolumnie zaznaczono pole wyboru
 • wartość, która jest wysyłana na serwer, jeśli użytkownik pozostawi puste pole podczas zamawiania taksówki

Pól, które może wypełnić użytkownik podczas zamawiania taksówki jest sześć:

 • numer telefonu
 • godzina
 • ulica
 • numer ulicy
 • numer mieszkania/pokoju
 • nazwisko

Ponadto należy jeszcze wypełnić pole „Nazwa klienta”. Wpisana tu nazwa będzie jednocześnie nazwą uzytkownika na serwerze (dlatego może składać się tylko z liter (oprócz polskich znaków), spacji, kropek i myślników. Ta nazwa będzie także wyświetlona w oknie zamawiania taksówki na komputerze klienta.

W dole okna, po prawej stronie, znajduje się lista wyboru wstępnie zdefiniowanych konfiguracji:

 • „Full wypas”: użytkownik może wypełnić wszystkie pola
 • „Hotel”: użytkownik może wypełnić tylko nr mieszkania/pokoju i nazwisko
 • „Firma - kurier”: użytkownik może wypełnić tylko nazwisko
 • „Firma - krew”: użytkownik może wypełnić tylko nazwisko
 • „Firma - gość”: użytkownik może wypełnić tylko nr mieszkania/pokoju i nazwisko

Uwagi:

 1. Jeśli użytkownik nie może wypełnić danego pola, to oznacza, że na serwer w momencie wysyłania zamówienia zostanie przesłana wartość z ostatniej kolumny („Wartość w razie, gdy pole będzie puste”).
 2. Program komunikuje się z serwerem internetowym wywołując dwa inne programy zewnętrzne (htpasswd.exe i pscp.exe) w celu pobrania i modyfikacji plików z hasłami. Całkowicie prawidłowe jest pojawianie się i znikanie okien linii komend (czarnych, bez żadnych napisów w nich) i konieczność oczekiwania nawet parudziesięciu sekund po ich wywołaniu (gdy pobierana jest lista użytkowników z serwera lub gdy lista jest uaktualniania po dodaniu nowego klienta.
 3. Wartości dodawane do tego, co wpisze użytkownik są dodawane bez spacji, więc jeśli jest potrzeba ich oddzielenia, to należy w odpowiednim polu w Aktywatorze dopisać spację
 4. Poszczególne pola przed wysłanien na serwer są oddzielane spacjami, więc nie ma potrzeby ich dodawania w Aktywatorze ani w programie ZamawianieTaxi, aby oddzielić pola od siebie
 5. Przed wysłaniem na serwer wszystkie podwójne spacje są zamienione na pojedyncze w celu skrócenia komunikatu
 
aktywator.txt · ostatnio zmienione: 2010/05/27 23:22 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki Made on Mac