MonitorVIP


Uwaga, nowość: program może monitorować aktywność kierowców (logi w OPST mogą być zaszyfrowane) i w razie ich pojawienia się - może wyświetlić zapamiętaną wiadomość (szczegóły w dalszej części tej strony).Monitor VIP to aplikacja utworzona w celu ułatwienia zarządzania kartami VIP (stałego klienta) i voucherami (kuponami służącymi do bezgotówkowych rozliczeń) dla największej łódzkiej formy taksówkowej, czyli Teletaxi 6400-400.

Program współpracuje z systemem OPST firmy Radiss i automatycznie monitoruje zdarzenia zgłaszane przez kierowców przy pomocy terminali. Program obsługuje serwer główny i zapasowy.

Możliwe jest dostosowanie do innych systemów udostepniających dane o zdarzeniach w czasie rzeczywistym).

Program umożliwia ręczną rejestrację zdarzeń (np. zgłoszeń przez radio), nawet post factum (np. z aut bagażowych nie posiadających terminali).

Autoryzacja (lub jej odmowa) może być łatwo przesłana z powrotem na terminal kierowcy (tekst komunikatu jest automatycznie umieszczany w schowku systemowym i może być wklejony do okienka wysyłania komunikatu).

Program umożliwia przypisywanie całych serii voucherów (bloczków) do poszczególnych firm, co usprawnia wydawanie bloczków.

Program umożliwia wprowadzenie miesięcznych limitów kart i firm. Dla większej elastyczności transakcje mogą być autoryzowane nawet po przekroczeniu limitu, ale fakt ten jest rejestrowany. Przekroczenie limitu sygnalizowane jest przed autoryzacją, więc uzytkownik programu sam decyduje czy może autoryzować transakcję czy nie.

Program może powiadamiać emailem klientów o użyciu kart i voucherów im przypisanych oraz o przekroczeniach limitów.

Dostępne jest generowanie zbiorczego zestawienia za wybrany okres obejmującego wszystkie autoryzowane transakcje z podziałem na poszczególne firmy (do pliku PDF).

Program wykrywa nadużycia polegające na próbie ponownego wykorzystania vouchera.

Możliwe jest wygenerowanie i wysyłanie emailem zestawienia transakcji wybranej firmy z ostatniego miesiąca.

Podstawowe założenia programu

W programie używane są następujące pojęcia:

  • Firma. Ma ona nazwę, numer (to identyfikator firmy, musi być unikatowy), email (na ten adres wysyłane są powiadomienia o zdarzeniach), limit (miesięczny), którego przekroczenie jest sygnalizowane, telefon. Każda firma ma przypisanego usługodawcę, czyli firmę taksówkową, z którą ma podpisaną umowę (program obsługuje sieci firm Taxi).
  • VIP. Może to być karta lub voucher. Każda karta lub voucher ma jednoznacznie identyfikujący numer, datę wydania, datę końcową (może być pusta, co oznacza wartość bezterminową), datę użycia, limit (miesięczny).
  • Zdarzenie. Każdy zapis zdarzenia przechowuje informację o dacie i godzinie zdarzenia, numerze kierowcy (wozu), numerze VIP (karty lub vouchera), kwocie, numerze rachunku (kierowcy taxi). Może też zawierać informację o osobie zlecającej i korzystającej z kursu oraz o miejscu rozpoczęcia i zakończenia kursu.

Każdy VIP ma przypisaną firmę (w ten sposób zapewniona jest możliwość obciążania firm za używane przez nie karty i vouchery).

W momencie zgłoszenia kursu przez kierowcę (przy pomocy terminala cyfrowego systemu OPST lub wpisanego ręcznie w centrali po przyjęciu zgłoszenia przez radio) baza danych przeszukiwana jest w celu odnalezienia VIP (karty lub vouchera). Jeśli numer nie zostanie odnaleziony - zostanie to natychmiast zasygnalizowane.

Program wyświetla wtedy okno, w którym użytkownik może dokonać autoryzacji zlecenia lub jej odmówić.

Obliczane jest także miesięczne użycie dla danego VIP i firmy (przypomnijmy: każdy VIP ma przypisaną firmę). Przekroczenie limitu (wliczana jest także zgłaszana kwota) jest natychmiast sygnalizowane w oknie zgłoszenia, jednak możliwość autoryzacji nie jest blokowana (nie chcemy stracić ważnego klienta tylko dlatego, że o parę złotych przekroczył limit, prawda? :-) )

Osoba w centrali może w takiej sytuacji wybrać odmowę autoryzacji.

Dla ułatwienia komunikacji informacja o autoryzacji lub jej odmowie trafia do schowka systemu Windows jako tekst i może zostać wklejona do programu OPST w celu wysłania na terminal w taksówce.

Każda firma może mieć zablokowane powiadamianie o zdarzeniach. Dzięki temu możemy użyć programu do zbierania różnych informacji nie związanych z autoryzacjami. Żeby skorzystać z tej opcji wystarczy na ekranie firmy zaznaczyć opcję „Ignoruj zdarzenia VIPów z tej firmy” i przypisać do niej jeden lub więcej numerów VIP. Jeśli kierowca wyśle zgłoszenie z takim numerem VIP to zostanie ono zapisane do bazy danych, ale okno autoryzacji się nie pojawi. Zestawienie takich zdarzeń można uzyskać tak samo jak inne zestawienia, wystarczy ograniczyć wykaz do jednej - tej „specjalnej” - firmy.

Zastosowanie tej opcji może ułatwić przygotowanie zestawień gotówkowych dla kierowców i sprawdzanie np. limitu kilometrów, ale rozwiązuje też jeden z istotnych problemów firm taxi, czyli planowanie dyżurów świątecznych, powiązanie kierowców z grupami dyżurującymi i sprawdzanie obecności.

Monitorowanie obecności kierowców i wiadomości dla kierowców

Od 9 lutego 2010 program został wzbogacony o możliwość monitorowania plików logów kierowców w systemie OPST. W systemie można zapamiętać wiadomości przeznaczone dla poszczególnych kierowców i w momencie pojawienia się tej osoby (czyli gdy plik logu ulegnie zwiększeniu), program wyświetli okienko zawierające tę wiadomość. Po przekazaniu jej kierowcy użytkownik programu potwierdza jej przekazanie i wiadomość trafia do archiwum.

Jeśli nie jest możliwe przekazanie wiadomości, można zamknąć okienko bez potwierdzania, co spowoduje, że przy kolejnej aktywności kierowcy okno znów się pojawi.

Okno wiadomości Wiadomość dla kierowcy

Planowane rozszerzenia i ulepszenia:

Dokumentacje

 
monitorvip.txt · ostatnio zmienione: 2010/05/27 23:22 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki Made on Mac