Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

aktywator [2009/10/13 16:01]
jarek Dodanie instrukcji w PDF
aktywator [2010/05/27 23:22] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Program aktywujący "Aktywator" ======
 +Tu możesz pobrać {{:zamawianietaxi-aktywator-instrukcjauzytkownika.pdf|instrukcję programu w formacie PDF}}.\\
 +\\
 +
 +
 +Po uruchomieniu programu pojawi się okno z listą uzytkowników pobraną z serwera. W tym oknie można usunąć dane wybranego użytkownika lub dodać do systemu nowego.
 +
 +{{:aktywatorusers.png|Okno z listą użytkowników systemu}}
 +
 +Jeśli nie uda się odczytać listy z serwera pojawi się komunikat:
 +
 +{{:erraktywatorwww.png|Błąd, gdy nie uda się odczytać danych z serwera}}
 +
 +Po wciśnięciu klawisza "Dodaj" zostanie wyświetlone okno konfiguracji użytkownika.
 +
 +{{:aktywatorconfig.png|Okno dodawania nowego klienta}}
 +
 +Do wypełnienia są cztery kolumny w sześciu rzędach. Kolumny opisują:
 +  * możliwość zmiany danego pola przez użytkownika podczas zamawiania taksówki
 +  * ustalenie czy do zawartości wybranego pola wpisanej przez użytkownika podczas zamawiania taksówki ma zostać dodawany tekst
 +  * wartość, która jest doklejana przed wartością wpisaną przez użytkownika, jeśli w sąsiedniej kolumnie zaznaczono pole wyboru
 +  * wartość, która jest wysyłana na serwer, jeśli użytkownik pozostawi puste pole podczas zamawiania taksówki
 +
 +
 +Pól, które może wypełnić użytkownik podczas zamawiania taksówki jest sześć:
 +  * numer telefonu
 +  * godzina
 +  * ulica
 +  * numer ulicy
 +  * numer mieszkania/pokoju
 +  * nazwisko
 +
 +
 +Ponadto należy jeszcze wypełnić pole "Nazwa klienta". Wpisana tu nazwa będzie jednocześnie nazwą uzytkownika na serwerze (dlatego może składać się tylko z liter (oprócz polskich znaków), spacji, kropek i myślników.
 +Ta nazwa będzie także wyświetlona w oknie zamawiania taksówki na komputerze klienta.
 +
 +
 +W dole okna, po prawej stronie, znajduje się lista wyboru wstępnie zdefiniowanych konfiguracji:
 +  * "Full wypas": użytkownik może wypełnić wszystkie pola
 +  * "Hotel": użytkownik może wypełnić tylko nr mieszkania/pokoju i nazwisko
 +  * "Firma - kurier": użytkownik może wypełnić tylko nazwisko
 +  * "Firma - krew": użytkownik może wypełnić tylko nazwisko
 +  * "Firma - gość": użytkownik może wypełnić tylko nr mieszkania/pokoju i nazwisko
 +
 +
 +Uwagi:
 +  - Jeśli użytkownik nie może wypełnić danego pola, to oznacza, że na serwer w momencie wysyłania zamówienia zostanie przesłana wartość z ostatniej kolumny ("Wartość w razie, gdy pole będzie puste").
 +  - Program komunikuje się z serwerem internetowym wywołując dwa inne programy zewnętrzne (htpasswd.exe i pscp.exe) w celu pobrania i modyfikacji plików z hasłami. Całkowicie prawidłowe jest pojawianie się i znikanie okien linii komend (czarnych, bez żadnych napisów w nich) i konieczność oczekiwania nawet parudziesięciu sekund po ich wywołaniu (gdy pobierana jest lista użytkowników z serwera lub gdy lista jest uaktualniania po dodaniu nowego klienta.
 +  - Wartości dodawane do tego, co wpisze użytkownik są dodawane bez spacji, więc jeśli jest potrzeba ich oddzielenia, to należy w odpowiednim polu w Aktywatorze dopisać spację
 +  - Poszczególne pola przed wysłanien na serwer są oddzielane spacjami, więc nie ma potrzeby ich dodawania w Aktywatorze ani w programie ZamawianieTaxi, aby oddzielić pola od siebie
 +  - Przed wysłaniem na serwer wszystkie podwójne spacje są zamienione na pojedyncze w celu skrócenia komunikatu
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki Made on Mac